نماینده و مجری سیستمهای نظارت تصویری

  • AXIS (سوئد)
  • SAMSUNG (کره)
  • نماینده سیستمهای اعلام سرقت SCANTRONIC ( انگلستان)